Nyttige links

Nyttige links

Nogle gange vil man gerne læse mere i dybden. Derfor finder du her en række links til hjemmesider, hvor du kan lære mere om aplastisk anæmi, patienstøtte, rettigheder som patient, juridisk bistand, testamente, arv og støtte til pårørende. De fleste sider er på dansk, men enkelte er på engelsk.

Om aplastisk anæmi

Danske links:

Engelske links:

Om dine muligheder for patientstøtte

Danske links:

Engelske links:

Om dine rettigheder som patient

Om juridisk bistand til f.eks. klager

Om testamente og arv

Om støtte til pårørende

Danske links:

Engelske links